NATUUR


Het Lingelandschap is een kleinschalig cultuurlandschap gevormd door de mens om er te wonen en te werken. Het draagt de sporen van een eeuwenlange strijd tegen het water. Door deze ontstaansgeschiedenis zijn er verschillende landschapselementen ontstaan zoals kommen, oeverwallen, dijken, veenweidegebieden, dorpen, stadjes, grienden en boomgaarden. De uiterwaarden langs de Linge bestaan uit broekbossen, grienden, rietkragen en populierenbossen. Dit alles vormt het groene raamwerk van het gebied maar fungeert ook als migratieroute voor talloze faunasoorten. Het is een gebied met een hoge natuurwaarde en complexe ecologische samenhang. Een kwetsbaar gebied, want schade van een deel betekent schade aan het geheel.

 

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018