LINGELANDSCHAP, INFRASTRUCTUUR

 

Het Lingelandschap wordt door een aantal belangrijke infrastucturele
lijnen doorkruist. Van oudsher waren de hoofdwegen vooral oost-
west georienteerd, evenwijdig lopend langs de Linge. Later werden
er snelwegen aangelegd die in de noord-zuid richting lopen, zoals
de A2 en de A27. Het knooppunt A2/A15 heeft het zicht op het open
komlandschap dramatisch veranderd en ook de Betuwelijn met zijn
betonnen geluidswallen heeft een weerzinwekkend effect op het landelijk
gebied.


Verder wordt de streek ontsloten door provinciale wegen en een
verfijnd netwerk van kleine landwegen. Omdat de wegen vaak het
verkavelingspatroon volgen zijn ze op de oeverwallen kronkelig en in de
komgebieden hoofdzakelijk recht.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018