Machtigingsformulier Incasso

Onze vereniging krijg geen subsidie. De inkomsten bestaan uit contributies en donaties.
In verband met administratie- en bankkosten is betaling via incasso het meest voordelig.
Wij vragen onze leden daarom ons te machtigen de contributie of donatie te mogen incasseren.

Bij nieuwe machtigingen vragen wij om een ondertekend machtigingsformulier.
Dat is tegenwoordig verplicht bij een 'Doorlopende Incasso - SEPA'.
U machtigt ons daarmee 'doorlopend' (in dit geval jaarlijks totdat u opzegt) de contributie
of donatie van uw bankrekening af te schrijven. U kunt de incasso bij uw bank altijd weer ongedaan
maken (storneren).

U kunt het machtigingsformulier hier openen. Dit pdf-bestand kunt u op uw computer invullen,
opslaan en weer wijzigen.
Het geprinte formulier ondertekent u en stuurt u aan ons terug.
U kunt het formulier ook gescand of gefotografeerd aan ons mailen (leden.vbl@gmail.com).

Voor 2016 bedraagt de incasso-contributie € 15 per jaar. De incasso-donatie is € 7,50.
Bij andere betaling wordt een toeslag in rekening gebracht.
De bedragen kunnen door de Algemene Ledenvergadering voor het volgende jaar worden aangepast.


Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018