VERENIGING

 

In 1990 werd de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap opgericht door een aantal enthousiaste bewoners die bezorgd waren over de ontwikkelingen die binnen het gebied plaatsvonden. Commerciële en recreatieve projecten volgden elkaar in rap tempo op zonder dat de karakteristieken van het landschap werden gerespecteerd. Het plan werd opgevat om een vereniging in het leven te roepen die niet uitsluitend met een waakzaam oog de ontwikkelingen zou gaan volgen maar die ook met een realistische blik de onvermijdelijke groei van het gebied voor ogen zou houden.

 

Inmiddels is de vereniging met haar 28 jaar een volwassen club van vrijwilligers die participeert in tal van projecten en een dialoog aangaat met gemeentes, provincies, Waterschap en Staatsbosbeheer. Alternatieve ideeën worden geponeerd, initiatieven ontplooid en zonodig wordt de weg van ‘beroep en bezwaar' bewandeld.

 

Natuurlijk kunnen deze activiteiten alleen plaatsvinden met de steun van onze trouwe leden; streekbewoners die zich bewust zijn van de schoonheid en de uniciteit van het Lingelandschap en de noodzaak inzien van een weloverwogen beleid.


De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 40157294.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 806659907.


De vereniging wordt bestuurd door onbezoldigde bestuursleden.
In een beperkt aantal gevallen worden gemaakte onkosten vergoed.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018