Zonnepanelen in Lingegebied


De twee voorgenomen zonnepanelenparken bij Kapel-Avezaath gaan zijn definitief van de baan. Zie hiervoor de puiblicatie op groeneruimte.nl.

De VBL is verontrust over de ontwikkeling dat er steeds meer aanvragen voor zonneparken komen in het Lingegebied.

De VBL heeft bezwaar gemaakt (zie bijgevoegd document) tegen de omgevingsvergunning van 2 zonneparken in de gemeente Tiel, dorp Kapel-Avezaath.
Gelukkig is veel verzet uit het gebied gekomen, zie www.zonnepanee.nl.
De VBL heeft ingesproken tijdens de commissievergadering van de gemeente Tiel.
Vanaf 1.27.00 uur zie je de inspraak van Cathrijn Haubrich:
https://channel.royalcast.com/tiel/#!/tiel/20171206_1 

De bewuste percelen liggen in de directe nabijheid van de Linge en in het Lingedal. Over de feitelijke landschappelijke kwaliteiten van deze gronden hoeft niet lang te worden getwist. Het gaat om agrarisch gebied met bijzondere landschappelijke waarde. En wie op de weg langs de Linge in en bij Wadenoijen rijdt, fietst of loopt zal uit eigen waarneming kunnen bevestigen dat het hier om een bijzonder Lingelandschap gaat.

Grondgebonden zonneparken zullen absoluut noodzakelijk zijn om de duurzame energiedoelstellingen in 2030 te bereiken. 

De VBL staat anno 2017 een energietransitie voor met zo goed mogelijk behoud van natuur en landschap. De daarvoor nodige terreinen zullen allereerst moeten worden gevonden in urbane gebieden, op daken van bedrijfsgebouwen of op braakliggende stukken industrieterrein. Daarna komen braakliggende woningbouwgebieden in aanmerking, vervolgens overhoeken bij infrastructuur. Pas in laatste instantie kan er sprake zijn van agrarische grond met minder landschappelijke kwaliteit.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018