Windmolens bij knooppunt Deil 

 

Er zijn (inmiddels concrete) plannen om bij het verkeersplein Deil 11 windmolens te plaatsen. Er wordt
gedacht aan enorm hoge molens (140 meter masthoogte, wieken van 70 meter), die vanaf grote afstand
het landschap gaan bepalen. Wij hebben ingezet op lagere molens, die toch al dominant genoeg aanwezig
zullen zijn.


Windmolens zijn positief voor het milieu en het tegengaan van klimaatverandering. Maar het is
onmiskenbaar dat zulke hoge molens een enorme impact zullen hebben op het landschap. Dit is voor de
VBL een dilemma. Ook duurzaamheid is een van de doelstellingen van onze vereniging die in de statuten
zijn opgenomen. Het bestuur vindt daarom dat onze vereniging deze ontwikkeling niet ten volle kan
tegenwerken. Wij hebben daarom ingezet op ten minste onderzoeken of maar 80 meter hoge molens
minder schade zullen doen aan het Lingelandschap maar ook landgoed Mariënwaerdt en landgoed
Waardenburg-Neerijnen die beide zeer dicht bij het geplande windmolenpark zijn gelegen. De MER
commissie heeft echter een hogere opbrengst van hogere molens belangrijker gevonden dan de verstoring
van het landschap.
  

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018