Verharding Langedijk Acquoy

 

De Langendijk in Acquoy is in de gemeente Geldermalsen het laatste stukje onverharde Lingedijk. Dat is

historisch verklaarbaar. Het is een z.g. tuimeldijk. In de Middeleeuwen en daarna kon bij wateroverlast een
tuimeldijk snel worden afgegraven zodat het water kon wegvloeien naar het minst bezwaarlijke gebied.
Een derde van de Langendijk wordt relatief intensief gebruikt en levert veel stuifoverlast en ook wel
modderboel op voor de paar aanwonenden. Geldermalsen wil daarom dat stuk Langendijk verharden met
grint dat in een asfalt laag/bitumen zal worden ‘geplakt’. Hoewel vriendelijk van aanblik, is zo’n verharding
in strijd met de historische functie van de dijk en dus ook schadelijk voor UNESCO werelderfgoed Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Het verzet tegen deze vorm van verharden heeft weerklank gevonden bij de
gemeenteraad van Geldermalsen. Er wordt gekeken naar een mogelijk andere oplossing


Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018