WATER

 

Met haar 108 km lengte stroomt de Linge, deels gekanaliseerd en deels met haar natuurlijke waterloop, van Doornenburg tot Gorinchem.

 

Ooit was de Linge een rivier die voor dijkdoorbraken en overstromingen zorgde. De gesteldheid van het land was zo ongewis dat boeren betaald kregen als ze sommige laaggelegen polders lieten begrazen door hun vee; deze polders stonden zo vaak onder water dat er geen interesse bestond om ze in gebruik te nemen. Een uniek gebied waar niet alleen het slotenstelsel maar ook de situering van molens en boerderijen op veel plaatsen door de eeuwen heen onveranderd is gebleven.

 

De rivier ontwikkelde zich in de loop van de geschiedenis tot een druk bevaren handelsroute. Vanaf Gorinchem is ze bevaarbaar tot aan Geldermalsen. De bovenloop werd gekanaliseerd en bevat 14 stuwen, de benedenloop heeft nog grotendeels de oorspronkelijke meanderende vorm. Het water dat nu ingelaten wordt, stroomt via het Inundatiekanaal bij Tiel-Passewaaij de Linge in.

 

Via de Linge wordt het kwel- en regenwater van ruim 70.000 hectare Betuwegrond afgevoerd en via het kanaal van Steenderen door een gemaal uitgeslagen om uiteindelijk geloosd te worden via de uitloop van de Linge in de Merwede.

 

Ook nu nog is de rivier een echte vaarweg en recreatieplaats voor de pleziervaart en de sportvisser.
Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018