RECREATIE

 

Niet alleen bewoners genieten van het Lingelandschap, jaarlijks bezoeken duizenden recreanten en toeristen het gebied. De kronkelige rivier is populair bij kanovaarders en op de dijken zijn fietsers en wandelaars actief.

 

Fruitbomen bloeien in het voorjaar en langs de dijken groeit fluitenkruid en koolzaad.
In het najaar worden fruit en walnoten geoogst en in de winter biedt het landschap een prachtig ruimtelijk perspectief.

 

WANDELEN IN HET LINGEGEBIED


De VBL vindt het een goede zaak als het Lingegebied beter toegankelijk wordt voor wandelaars. De vereniging speelt vooral een verbindende rol, en zoekt daarbij medestanders zoals natuurbeherende organisaties.


Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018