LANDBOUW

 

De diversiteit aan bodemtypen bepaalt al sinds eeuwen de exploitatie van
de gronden. Worden de zandige oeverwallen gebruikt voor fruitteelt en
akkerbouw, in de kommen vindt grootschalige agrarische bedrijvigheid
plaats en zijn er eendenkooien en productiebossen te vinden.


Ook het Lingelandschap ontkwam in de jaren '50 van de vorige eeuw
niet aan verkaveling; de rationele ruimtelijke ordening zorgde voor de
lange rechte lijnen in het landschap waarmee de versnippering werd
opgeheven en de grondeigenaar zoveel mogelijk agrarische grond dichtbij
de huiskavel verwierf. Een gebied dat aan de diverse ruilverkavelingen
ontkwam is De Regulieren. Dit gebied dat zijn naam dankt aan het
Regulierenklooster bij Zaltbommel wordt gekenmerkt door hooilanden die
door het conservatieve beheer rijk zijn aan flora en fauna.

Het meest in het oog springend is toch de fruitteelt in het landschap.
Hoogstam fruitbomen werden vanaf het midden van de vorige eeuw
vervangen door laagstam maar her en der zijn nog de oude prachtige
fruitbomen te bewonderen.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018