CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART GELDERMALSEN  

Sinds kort zijn de wettelijke regels voor erfgoedzorg gewijzigd. Gemeenten moeten voortaan bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorie. Daarom maakt de gemeente Geldermalsen een cultuurhistorische waardenkaart.

Onze Vereniging is uitgenodigd om bij het maken van die kaart een bijdrage te leveren. Daarbij kan onze inbreng heel breed zijn. Denk aan cultuurlandschapstypen, bijzondere landschapelementen zoals grensstenen, de historische stedenbouwkundige ontwikkeling van Lingedorpen en de Hollandse Waterlinie. Het is de verwachting dat de cultuurhistorische waardenkaart nog in 2014 gereed zal komen.
Graag hoort de Vereniging of in andere gemeenten buiten Geldermalsen ook een vergelijkbare cultuurhistorische waardenkaart wordt opgesteld. Dan kan de Vereniging een vergelijkbare expertise aanbieden.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018