WERKGEBIED

 

Topografisch beslaat het werkgebied van de vereniging het stroomgebied van de Linge tussen Tiel, Geldermalsen, Beesd, Leerdam en Gorinchem. Behoud en versterking van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en het verantwoord gebruik en beheer van de rivier met haar aangrenzende gebieden staan daarbij centraal. 

Contacten en samenwerking zowel met leden, streekbewoners, gemeenten en instellingen zijn onontbeerlijk om de gestelde doelen te verwezenlijken. Het is deze waaier aan idealen en mogelijkheden die het werkgebied van de vereniging stevig verankert in het Lingelandschap en als een katalysator werkt voor haar uiteenlopende activiteiten.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018