Zonnepanelen in Lingegebied


De twee voorgenomen zonnepanelenparken bij Kapel-Avezaath gaan zijn definitief van de baan. Zie hiervoor de puiblicatie op groeneruimte.nl.

Zonnepanelen in Lingegebied


De VBL is verontrust over de ontwikkeling dat er steeds meer aanvragen voor zonneparken komen in het Lingegebied.

De VBL heeft bezwaar gemaakt (zie bijgevoegd document) tegen de omgevingsvergunning van 2 zonneparken in de gemeente Tiel, dorp Kapel-Avezaath.Gelukkig komt er meer verzet uit het gebied zie www.zonnepanee.nl.
De VBL heeft ingesproken tijdens de commissievergadering van de gemeente Tiel.
Vanaf 1.27.00 uur zie je de inspraak van Cathrijn Haubrich:
https://channel.royalcast.com/tiel/#!/tiel/20171206_1 

De bewuste percelen liggen in de directe nabijheid van de Linge en in het Lingedal. Over de feitelijke landschappelijke kwaliteiten van deze gronden hoeft niet lang te worden getwist. Het gaat om agrarisch gebied met bijzondere landschappelijke waarde. En wie op de weg langs de Linge in en bij Wadenoijen rijdt, fietst of loopt zal uit eigen waarneming kunnen bevestigen dat het hier om een bijzonder Lingelandschap gaat.

Grondgebonden zonneparken zullen absoluut noodzakelijk zijn om de duurzame energiedoelstellingen in 2030 te bereiken. 

De VBL staat anno 2017 een energietransitie voor met zo goed mogelijk behoud van natuur en landschap. De daarvoor nodige terreinen zullen allereerst moeten worden gevonden in urbane gebieden, op daken van bedrijfsgebouwen of op braakliggende stukken industrieterrein. Daarna komen braakliggende woningbouwgebieden in aanmerking, vervolgens overhoeken bij infrastructuur. Pas in laatste instantie kan er sprake zijn van agrarische grond met minder landschappelijke kwaliteit.

Machtiging incasso


Het meest voordelig voor onze vereniging (en voor u!) is het automatisch incasseren van contributies en donaties.
Oude machtigingen blijven geldig, maar bij nieuwe machtigingen moeten wij om een handtekening vragen.
Meer hierover vindt onder '
Vereniging'. Daar kunt u ook een machtigingsformulier downloaden.

Oproep: Nieuwe bestuursleden


Het functioneren van onze vereniging is afhankelijk van het bestuur. Het is daarom belangrijk dat het bestuur op sterkte blijft en ook ons bestuur heeft daarom behoefte aan enthousiaste bestuursleden die actief willen zijn voor de vereniging.

Bent u enthousiast over onze vereniging? Meldt u zich dan bij onze secretaris (secretaris.vbl@gmail.com,

of 06 1190 7581) om uw mogelijke inzet voor de VBL te bespreken!   

Word lid van de VBL


Wilt u ons helpen om het Lingelandschap onder de aandacht te brengen en waar nodig te beschermen tegen ongewenste grootschalige ontwikkelingen?

Meldt u nu dan aan als lid. Dit kan door een mailtje te sturen aan contact@lingelandschap.nl.

U bent al lid vanaf €15,- per jaar.Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - T: (+31)345 521304 - contact@lingelandschap.nl - © 2014