Het beleid van het bestuur is gebaseerd op de 'Lingevisie', die in 2007 door de vereniging is opgesteld.
Het bestuur werkt doorlopend aan de uitwerking en verfijning van deze visie en heeft het beleid recentelijk samengevat in de 'Missie' en 'Visie'.


LINGEVISIE

 

De druk op het landelijk gebied neemt toe. De gevolgen van deze
ontwikkeling zijn goed zichtbaar in het Lingelandschap. Zal de ruimtelijke
samenhang die nu nog aanwezig is behouden blijven? En hoe om te gaan
met economische en planologische expansie in relatie tot de oorspronkelijke ruimte en bebouwing? Kan het kwetsbare, unieke landschap deze groei verwerken en tegelijk haar landschappelijke en cultuurhistorische identiteit behouden?

 

De confrontatie met deze problematiek heeft de VBL ertoe gebracht een

eigen standpunt te ontwikkelen; niet uitsluitend te reageren op planologische

plannen en economische ontwikkelingen maar actief mee te denken over de
toekomstige invulling en bestemming van het gebied.

 

Dit standpunt is vervat in de Lingevisie, een studie waarin het ontstaan
van het landschap, de waterhuishouding, de relatie met overheden en de
actuele situatie uitgebreid bestudeerd zijn en beschreven worden.

Een visie waarmee de vereniging de dialoog niet uit de weg gaat en een
bewustmakingsproces op gang hoopt te brengen bij zowel de overheden
als de bewoners om een verantwoorde en hoopvolle toekomst voor het
Lingelandschap te waarborgen.


U kunt deze visie hier inzien en downloaden.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018