De werkgroep

Energietransitie in het Lingelandschap

start op dinsdag 16 oktober 2018

Doe je mee?    Geef je op!

Meld je aan via secretaris@lingelandschap.nl
Tijd  20.00 tot 22.00 uur; locatie Kunstplaats Leerdam, Markt 7


------------------------------------------------------------------------------------------

 

Energietransitie in het Lingelandschap was het thema van de  rondetafel in juli waaraan deskundigen, stakeholders, streekbewoners en VBL-leden hebben deelgenomen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Nu zetten wij de volgende stap en richten een werkgroep op.

De VBL wil zich  inzetten voor een zorgvuldige inpassing van duurzame energie in het landschap. Daarvoor is kennis, strategie en daadkracht nodig. In de werkgroep Energietransitie in het Lingelandschap willen wij dit samen met onze leden aanpakken.

Ben je geïnteresseerd, heb je kennis, wil je kennis verwerven rondom dit thema?  Dan nodigen wij je van harte uit voor de startbijeenkomst op dinsdag 16 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur, Locatie: Kunstplaats Leerdam, Markt 7

Ben je de eerste bijeenkomst verhinderd, maar wil je toch meedoen in de werkgroep,
laat het ons weten!
                                       
        
      VBL geeft  het  Lingelandschap een stem!

 


   

 

 

   

Energietransitie kan grote gevolgen hebben voor het Lingelandschap

( persbericht rondetafel juli 2018)

De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) maakt zich zorgen over de vele initiatieven, zoals zonnepanelen en windparken, en de gevolgen voor het Lingelandschap.

      

De VBL heeft daarom een rondetafelgesprek georganiseerd over deze komende energietransitie en het Lingelandschap. Een rijke mix aan deskundigen, belangstellenden en liefhebbers van het Lingelandschap zorgde ervoor, dat alle aspecten op tafel kwamen.  Als Vereniging, die het behoud  van het landschap hoog in het vaandel heeft staan stond de vraag centraal "hoe verhoud zich de urgentie om duurzame energie op te wekken tot de gevolgen die dit voor het landschap heeft.”   "In het energieakkoord komen landschap en natuur niet voor.” werd de rijksadviseur voor het landschap geciteerd. Aan de hand van uitdagende stellingen zoals  "

De opwekking van energie moet alle voorrang krijgen”  en "Er moet één masterplan  Energietransitie  komen voor  Nederland”,  werd breed gediscussieerd en kennis gedeeld.  Het beeld ontstaat, dat er niet zo zeer sprake is van voor- of tegenstanders, maar dat de roep om genuanceerd handelen de boventoon voert.  Men was het eens, schaalgrote en landschaps - en natuurwaarden vragen om afstemming, of daarbij de overheid de regie moet voeren bleef een vraag.  Toekomstige ontwikkelingen en technische innovaties,  zoals de productie van waterstof, werden genoemd om aan te geven  dat het tijdperk van Zonneparken en Windmolens   wellicht sneller afgelost zal worden dan we nu vermoeden.  Als er één conclusie uit deze avond getrokken kan worden, dan is het "laten we het hoofd koel houden en met open vizier met elkaar deze opgave aangaan.”  De VBL gaat hieraan verder werken en zal van zich laten horen, zo werd de avond tevreden afgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

    

 Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018