Algemene Ledenvergadering op 15 mei 2018


De jaarlijkse ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 15 mei, aanvang 20.00 uur.
in uitspanning de Notenboom, Middenstraat 8, 4153 AD Beesd (parkeren op het Dorpsplein).
Reserveer alvast deze datum in je agenda!
Het bestuur brengt dit jaar weer een Lingeschouw uit met daarin ook alle informatie.
De 
Lingeschouw kunt u ook inzien en downloaden door op de link te klikken.
Voor het jaarverslag gebruiken we de Lingeschouw. Daarin zijn de belangrijkste activiteiten vermeld. Ook het financiële verslag over 2017 staat in de Lingeschouw.
De jaarrekeningen en begrotingen kunt u inzien en downloaden voor 2015//2016, 2016/2017 en 2017/2018 door te klikken op de jaartallen. 

Nieuwe bestuursleden

In de Lingeschouw 2018 heeft het bestuur 2 kandidaten voor het nieuwe bestuur voorgesteld.
Naast Vera van Loon en Tom Tirion heeft het bestuur nog 2 andere kandidaat-bestuursleden gevonden:
- Ad Huizinga (Gorinchem)
- Dick Biesboer (Beusichem).
Het bestuur stelt voor op de ALV genoemde kandidaten tot bestuurslid te benoemen.


Oproep: Nieuwe bestuursleden


Het functioneren van onze vereniging is afhankelijk van het bestuur. Het is daarom belangrijk dat het bestuur op sterkte blijft en ook ons bestuur heeft daarom behoefte aan enthousiaste bestuursleden die actief willen zijn voor de vereniging.

Bent u enthousiast over onze vereniging? Meldt u zich dan bij onze secretaris (secretaris.vbl@gmail.com,

of 06 1190 7581) om uw mogelijke inzet voor de VBL te bespreken!Meewerken?                                                                    

Het bestuur kan altijd wel helpende handen gebruiken. Dus ook van niet-bestuursleden.
Om te weten wie waarvoor geschikt en inzetbaar is, hebben we een inventarisatieformulier (klik om te openen/downloaden) gemaakt.
Wilt u wel eens wat doen voor de VBL? Download dan dit inventarisatieformulier, vul het in en stuur het ons toe.
U kunt u het formulier op uw PC invullen, opslaan en aan ons versturen (
secretaris.vbl@gmail.com). Maar u kunt het ook printen, met de hand invullen en aan ons opsturen of een scan maken en aan ons mailen.
Wij nemen dan met u contact op.


Machtiging incasso

Het meest voordelig voor onze vereniging (en voor u!) is het automatisch incasseren van contributies en donaties.
Oude machtigingen blijven geldig, maar bij nieuwe machtigingen moeten wij om een handtekening vragen.
Meer hierover vindt onder '
Vereniging'. Daar kunt u ook een machtigingsformulier downloaden.


Word lid van de VBL


Wilt u ons helpen om het Lingelandschap onder de aandacht te brengen en waar nodig te beschermen tegen ongewenste grootschalige ontwikkelingen?

Meldt u nu dan aan als lid. Dit kan door een mailtje te sturen aan secretaris.vbl@gmail.com.

U bent al lid vanaf €15,- per jaar.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018