RONDETAFEL VBL 3 Juli 2018


In de Kunstplaats in Leerdam, Markt 7, Start 20.00 uur

Het thema van de avond:
Energietransitie en het Lingelandschap
De transitie naar duurzame energie zal een enorme impact hebben op het 
landschap.Zonneparken, Windmolens en biomassa zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.
Hoe gaan we met deze opgave om ? wat is het beleid? Hoe kunnen we zorgen
dat natuur en landschap niet het kind van de rekening worden?

Praat mee over deze en andere vragen, "Geef het landschap een stem”.

Aanmelding is niet nodig, maar wel zeer welkom.
Graag per mail aan secretaris.vbl@gmail.com

Een vernieuwd bestuur treedt aan


Er hebben tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 16 mei wat wisselingen plaats gehad in het bestuur.


Uit het bestuur zijn gegaan Willy Cornelissen uit Leerdam, Erik Boegborn uit Tricht en Cor van de Berg uit Asperen.


Willy is 5 jaar bestuurslid geweest waarvan 4 jaar secretaris. Door zijn drukke werkzaamheden zowel op zijn werk als thuis kan hij het secretariaat niet langer voortzetten. Willy blijft wel beschikbaar om van tijd tot tijd de organisatie van een project op zich te nemen.


Cor is 2 jaar penningmeester geweest en heeft de financiële administratie weer goed op de rit gezet na de invoering van SEPA incasso's. Hij gaat zich nu weer richten op zijn andere drukke werkzaamheden.


Erik heeft maar liefst 13 jaar in het bestuur gezeten waarvan 9 jaar als secretaris (Willy volgde hem als secretaris op). Hij was (en zal nog zijn) de vraagbaak voor alles wat rond de VBL in de afgelopen 15 jaar is gebeurd. Hij produceerde altijd de jaarlijkse Lingeschouw. We zijn blij dat hij nog even de website wil blijven beheren.


Alle uittreders zijn wij zeer erkentelijk voor wat zij hebben gedaan.


Er zijn gelukkig ook weer nieuwe mensen in het bestuur gekomen. Tom Tirion uit Acquoy, Ad Huizenga uit Gorinchem, Vera van Loon uit Herwijnen en Dick Biesboer uit Beusichem zijn door de ledenvergadering op 16 mei als bestuurslid benoemd.


Wij verwelkomen hen met vreugde.


Dick Biesboer is als secretaris Willy Cornelissen opgevolgd.

Ad Huizenga is als penningmeester Cor van de Berg opgevolgd.


U kunt alle bestuursleden bereiken via secretaris.vbl@gmail.com of via hun eigen mailadressen (zie ook de Lingeschouw)


Cathrijn Haubrich, voorzitter

Alexandra Dietzsch,

Ewout van der Kuip

Algemene Ledenvergadering op 15 mei 2018


De jaarlijkse ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 15 mei, aanvang 20.00 uur.
in uitspanning de Notenboom, Middenstraat 8, 4153 AD Beesd (parkeren op het Dorpsplein).
Reserveer alvast deze datum in je agenda!
Het bestuur brengt dit jaar weer een Lingeschouw uit met daarin ook alle informatie.
De 
Lingeschouw kunt u ook inzien en downloaden door op de link te klikken.
Voor het jaarverslag gebruiken we de Lingeschouw. Daarin zijn de belangrijkste activiteiten vermeld. Ook het financiële verslag over 2017 staat in de Lingeschouw.
De jaarrekeningen en begrotingen kunt u inzien en downloaden voor 2015//2016, 2016/2017 en 2017/2018 door te klikken op de jaartallen. 

Meewerken?                                                                    

Het bestuur kan altijd wel helpende handen gebruiken. Dus ook van niet-bestuursleden.
Om te weten wie waarvoor geschikt en inzetbaar is, hebben we een inventarisatieformulier (klik om te openen/downloaden) gemaakt.
Wilt u wel eens wat doen voor de VBL? Download dan dit inventarisatieformulier, vul het in en stuur het ons toe.
U kunt u het formulier op uw PC invullen, opslaan en aan ons versturen (
secretaris.vbl@gmail.com). Maar u kunt het ook printen, met de hand invullen en aan ons opsturen of een scan maken en aan ons mailen.
Wij nemen dan met u contact op.


Machtiging incasso

Het meest voordelig voor onze vereniging (en voor u!) is het automatisch incasseren van contributies en donaties.
Oude machtigingen blijven geldig, maar bij nieuwe machtigingen moeten wij om een handtekening vragen.
Meer hierover vindt onder '
Vereniging'. Daar kunt u ook een machtigingsformulier downloaden.


Word lid van de VBL


Wilt u ons helpen om het Lingelandschap onder de aandacht te brengen en waar nodig te beschermen tegen ongewenste grootschalige ontwikkelingen?

Meldt u nu dan aan als lid. Dit kan door een mailtje te sturen aan secretaris.vbl@gmail.com.

U bent al lid vanaf €15,- per jaar.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018