Algemene Ledenvergadering 2016


De jaarlijkse ledenvergadering van de VBL wordt dit jaar gehouden op 17 mei in Taveerne Fort Asperen. De Lingeschouw is inmiddels ook via deze website in te zien of te downloaden.

De agenda en het programma rondom de vergadering zijn via de Lingeschouw 2016 aan alle leden toegezonden. Zie hiervoor ook de flyer.

Machtiging incasso


Het meest voordelig voor onze vereniging (en voor u!) is het automatisch incasseren van contributies en donaties.
Oude machtigingen blijven geldig, maar bij nieuwe machtigingen moeten wij om een handtekening vragen.
Meer hierover vindt onder '
Vereniging'. Daar kunt u ook een machtigingsformulier downloaden.

Oproep: Nieuwe bestuursleden


Het functioneren van onze vereniging is afhankelijk van het bestuur. Het is daarom belangrijk dat het bestuur op sterkte blijft en ook ons bestuur heeft daarom behoefte aan enthousiaste bestuursleden die actief willen zijn voor de vereniging.

Bent u enthousiast over onze vereniging? Meldt u zich dan bij onze secretaris (secretaris.vbl@gmail.com,

of 06 1190 7581) om uw mogelijke inzet voor de VBL te bespreken!   

Varen in het donker op de Linge


Op zaterdag 24 oktober 2015 heeft de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap tijdens de 'Nacht van de Nacht' een unieke en geslaagde boottocht op de Linge georganiseerd.


Tijdens deze boottocht konden de deelnemers genieten van de rivier, het donker en de stilte, maar was ook plaats voor muziek, theater, sterren(kunde) en het belang van een donkere nacht.


In 'Het Kontakt' van 28 oktober 2015 wordt teruggekeken op deze activiteit. Het hele artikel kunt u via deze link lezen.


Helaas: Wandelrondje Koornwaardplas tijdelijk niet mogelijk!


Eind september kregen wij berichten dat het trekpootje over de "baggervaargeul" bij het rondje Koornwaardplas niet meer in gebruik is. Dit blijkt helaas te kloppen. Diefstal en vandalisme hebben het pontje onklaar gemaakt. Betreurenswaardig! Wandelaars worden per begin oktober met posters aan beide zijden van de wandeling op de hoogte gesteld van de (tijdelijke) stremming. K3Delta (de partij die het pontje gerealiseerd heeft) heeft aangifte gedaan en bezint zich op een vandalismebestendige oplossing. Wij houden u op de hoogte. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waterschap Rivierenland is in de Beneden-Linge aan het werk om de rivier weer beter bevaarbaar te maken, oftewel grootscheeps aan het baggeren. Hierdoor komt een grote hoeveelheid gebiedseigen materiaal (baggerspecie) vrij dat grotendeels geschikt is om weer nuttig toe te passen. De baggerspecie wordt per schip aangevoerd.

K3Delta is in samenwerking met Staatsbosbeheer en de hengelvereniging H.S.V. bezig om de 22 meter diepe waterplas de Koornwaard om te vormen tot een plas die aantrekkelijker is voor diverse plant- en diersoorten. Hierdoor wordt de ecologische waarde van de plas en directe omgeving aanzienlijk verhoogd.

Om de baggerspecie te vervoeren naar de plas is er een opening gemaakt naar de rivier vanuit de plas.

 

Om ervoor te zorgen dat geïnteresseerden nog steeds gebruik kunnen maken van de wandeling rond de plas, heeft de VBL gepleit bij de uitvoerder om bij de tijdelijke invaart een trekpontje neer te leggen voor in de weekenden in de periode vanaf juni tot oktober.


Word lid van de VBL


Wilt u ons helpen om het Lingelandschap onder de aandacht te brengen en waar nodig te beschermen tegen ongewenste grootschalige ontwikkelingen?

Meldt u nu dan aan als lid. Dit kan door een mailtje te sturen aan contact@lingelandschap.nl.

U bent al lid vanaf €15,- per jaar.Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - T: (+31)345 521304 - contact@lingelandschap.nl - ┬ę 2014